پرسشنامه پروژه طراحی سایت

ما نیز همچون شما فرمهای طولانی را نمیپسندیم، اما هر چه اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار دهید به ما در درک بهتر ایده های خود و اهداف پروژه یاری می رسانید و یافتن راهکار مناسب برای پروژه شما ساده تر خواهد شد. از اینکه وقت گرانقدر خود را صرف تکمیل نمودن این فرم مینمایید سپاسگذاریم. بی صبرانه در انتظار ملاقات با شما هستیم.

در رابطه با تجارت و یا شرکت خود برای ما بنویسید. به طور مثال کسب و کار شما چیست؟ بازار هدف شما چه کسانی میباشند؟ چه ویژگیهایی شما را از رقبایتان متمایز میکند؟

درخواست اصلی شما چیست؟ برای مثال این یک پروژه طراحی سایت میباشد؟ ترافیک وب سایت خود را میخواهید بالا ببرید؟ و ...

علاقه مند به کدام خدمات ما هستید؟

برای پروژه خود چه بودجه ای را در نظر گرفته اید؟

برنامه زمانبندی شده و یا ضرب العجل تکمیل پروژه چه تاریخی میباشد؟

اطلاعات دیگری نیز هست که مایلید در اختیار ما قرار دهید؟

ارسال پرسشنامه